Zastosowanie Psychologii Procesu

 

Praca z procesem znajduje zastosowanie w wielu różnorodnych obszarach pracy z ludźmi. Poniżej przedstawiamy zarówno te, które w oczywisty sposób kojarzą się z terapią, jak i te mniej znane, a przynoszące niezwykłe efekty, dzięki zastosowaniu pracy z procesem. 

 

 • Psychoterapia jednostek i par
 • Praca z rodziną
 • Wspieranie rozwoju osobistego
 • Praca z symptomami fizycznymi, w tym - odkrywanie ich znaczenia
 • Praca ze snami, wizjami i wspomnieniami
 • Praca terapeutyczna z nadużyciami i doświadczeniami traumatycznymi
 • Praca z osobami w odmiennych stanach świadomości
 • Praca z osobami w śpiączce, stanach wegetatywnych i innych odległych stanach świadomości
 • Wspieranie nauki języków obcych
 • Samodzielna praca nad sobą
 • Planowanie i rozwój ścieżki zawodowej
 • Rozwój twórczości i kreatywności
 • Wspieranie działań artystycznych (np. praca z aktorami)
 • Worldwork (praca ze światem) – praca z problemami społecznymi i politycznymi
 • Transformowanie historycznych wzorców i traum
 • Praca z grupami mniejszościowymi
 • Praca z konfliktami społecznymi
 • Praca z organizacjami
 • Zagadnienia związane z przywództwem, liderowaniem
 • Nauka świadomego korzystania z władzy i przywilejów
 • Praca z konfliktami
 • … i inne
Kalendarium Wydarzeń