Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Administrator danych osobowych ("Administrator")
Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Studium Psychologii Procesu, Świętokrzyska 32 lok. 48A, 00-116 Warszawa.

 

Cel przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia zapisów oraz realizacji programów szkoleniowych prowadzonych przez Fundację SPP.

 

Dane wrażliwe 

Dane wrażliwe (informacje prywatne) przechowywane są wyłącznie w formie zanonimizowanej w postaci tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Podstawa przetwarzania

- Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

- prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na potrzebie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

Możliwość cofnięcia zgody

W każdej chwili może Pani/Pan wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody wiąże się jednak z zakończeniem Pani/Pana uczestniczenia w programach szkoleniowych, ponieważ bez możliwości przetwarzania Pani/Pana danych nie ma możliwości realizacji programu szkoleniowego z Pani/Pana udziałem.

 

Okres przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane tylko przez okres, w którym będzie ku temu podstawa prawna, to jest:

- do momentu cofnięcia Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą; 

- z upływem okresu niezbędnego dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na potrzebie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

 

Prawa w związku z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem danych przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

- prawo do wycofania danych (wycofanie danych nie ma wpływu na przetwarzanie danych wstecz)

- prawo do sprostowania danych

- prawo do informacji dotyczącej przetwarzania danych 

- prawo do kontaktu w sprawie przetwarzanych danych 

- prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

    Kontakt:

            administracja@psychologia-procesu.pl

Kalendarium Wydarzeń