Cele szkolenia

Cele

Celem szkolenia jest wszechstronne przygotowanie do pracy terapeutycznej i facylitacji procesów grupowych w oparciu o teorię i metody psychologii procesu.

Program spełnia standardy ustalane przez Polską Radę Psychoterapii (www.prp.org.pl) oraz Radę Szkoleniową IAPOP (International Association of Process Oriented Psychology, http://www.iapop.com)

 

Podstawowe założenia

Podstawą pracy terapeutycznej i pracy z grupami, której uczymy studentów, jest:

- empatyczny kontakt i szacunek dla niepowtarzalności każdej osoby,

- podążanie za procesem – odkrywanie rozwiązań i możliwości rozwoju ukrytych w aktualnych problemach i doświadczeniach

- idea „głębokiej demokracji” – przekonanie o ważności i wartości każdego doświadczenia pojawiającego się w doświadczeniu jednostek i grup

 

Czego uczymy ?

- rozumienia wizji człowieka i świata w koncepcji psychologii procesu (z uwzględnieniem obiektywnej rzeczywistości, subiektywnego doświadczenia i przeżyć transpersonalnych)

- obserwowania, rozpoznawania i rozumienia ludzkiego doświadczenia w jego różnych przejawach

- umiejętności rozpoznawania powtarzalnych wzorców w ramach zmieniającego się procesu (dotyczy jednostek, par, rodzin, grup)

- zauważania potencjalnych rozwiązań jako aspektu pojawiających się problemów i trudności

- korzystania z szerokiej gamy interwencji terapeutycznych, w tym zarówno pracy na poziomie informacji (terapia słowem) jak i pracy przez doświadczenie w różnych modalnościach (ruch, doświadczenia płynące z ciała, sygnały wizualne i słuchowe, praca poprzez odgrywanie ról i inne)

- dostosowywania interwencji do indywidualnego stylu, potrzeb i fazy procesu klienta

- korzystania z dorobku różnych podejść psychoterapeutycznych i wiedzy z zakresu psychopatologii w sposób dostosowany do indywidualnego procesu danego klienta

- metod rozwijania samoświadomości

- umiejętności interpersonalnych i pracy z konfliktami

- rozumienia zjawisk grupowych na poziomie sygnałów i ukrytych wzorców obecnych polu

- facylitacji pracy grupowej