Zasady Rekomendacji

Aktualnie w Polsce nie obowiązują żadne ogólne przepisy dotyczące prowadzenia psychoterapii. Program szkoleniowy FundacjiSPP posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu, które to udziela swoich rekomendacji wyszkolonym terapeutom oraz studentom psychologii procesu w trakcie procesu szkolenia, kierując się zasadami zbliżonymi do przyjętych w innych stowarzyszeniach psychoterapeutycznych w Polsce oraz zasadami IAPOP. 

Program spełnia standardy ustalane przez Polską Radę Psychoterapii (http://psychoterapiawpolsce.pl) oraz Radę Szkoleniową IAPOP (International Association of Process Oriented Psychology http://www.iapop.com )

Aktualna lista osób posiadających uprawnienia do prowadzenia psychoterapii znajduje sie na stronie Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu (http://psychologia-procesu.org.pl/uprawnienia)

Kalendarium Wydarzeń