Zarząd Fundacji SPP

Dr Bogna Szymkiewicz-Kowalska - Prezeska Zarządu

Hanna Wieloch - Członkini Zarządu

Kinga Polańska-Dubij - Członkini Zarządu

Kalendarium Wydarzeń