Składki

Opłaty administracyjne w FundacjiSPP opłacane są:
    za 1 połowę danego roku - do 15 marca danego roku
    za 2 połowę danego roku - do 15 września danego roku

 

I faza studiów - 240 zł za okres półroczny

II faza studiów - 270 zł za okres półroczny

    Tytułem: "opłata administracyjna"


Wpłat należy dokonywać na konto FundacjiSPP
w mBank
    nr rachunku:
 25 1140 2004 0000 3102 7680 1004

 

Informacje dotyczące składek członkowskich i wpisowego do PTPP znajdują się na stronie:

    http://psychologia-procesu.org.pl/wysokosc-skladki