Warsztaty otwarte

RYSOWANIE PROCESU -
WARSZTAT FACYLITACJI WIZUALNEJ 
z Melanią Bigi i Sergi Barrientosem
27-28 stycznia 2018Co to jest facylitacja wizualna?

Facylitacja wizualna to zestaw technik umożliwiających tworzenie form wizualnych (obrazów, map i innych form graficznych) w celu lepszego rozumienia, analizy i przekazu pomysłów, idei I znaczeń - podczas spotkań grupowych, sesji indywidualnych, a także - we własnych notatkach. 
Narzędzia wizualne mogę być wykorzystywane podczas zebrań, szkoleń I spotkań grupowych w celu poszukiwania twórczych rozwiązań, uzgadniania znaczeń, koncentrowania uwagi I wspierania procesu uczenia się. 

Najbardziej znane techniki facylitacji wizualnej to Zapis graficzny, polegający na tym, że facylitator przedstawia treści I przebieg dziejącego się w grupie procesu na flipczartach lub innych dostępnych środkach. Inną techniką są Szkicowe notatki, dzięki którym możemy zapisywać I zapamiętywać główne treści przy użyciu słów I symboli. Wzorce wizualne pomagają grupie w korzystaniu z jej twórczego potencjału. 

Dla kogo

Facylitacja wizualna jest dla:
- trenerów, facylitatorów, mediatorów prowadzących wszelkiego rodzaju zebrania, procesy grupowe, spotkania i sesje 
- nauczycieli, trenerów, wykładowców, którzy chcą w bardziej czytelny sposób przedstawiać proponowane treści I motywować uczestników do aktywnego udziały w szkoleniach
- grup, które wspólnie wypracowują pomysły, strategie i rozwiązania
- osób przygotowujących prezentacje dotyczące projektów, produktów, pomysłów, koncepcji
- terapeutów, coachów, wychowawców, którzy chcieliby nauczyć się w jaki sposób czynić niewidzialne widzialnym i przedstawiać swoim klientom doświadczenia i pomysły w czytelnej, wizualnej formie
- wszystkich tych, którzy chcą w sposób czytelny organizować swoje myśli 

Co będziemy robić

W czasie warsztatu teoria, koncepcje i przedstawiane przez nas przykłady przeplatać się będą z ćwiczeniami i zadaniami dla uczestników, będziemy się uczyć przez doświadczenie i eksperymentowanie. Każda z osób będzie miała okazję znaleźć własny styl pracy i uczyć się wykorzystwania poznawanych technik do własnych projektów i zadań. 


Treści

- Wykorzystanie liter i symboli jako elementów facylitacji wizualnej: jak robić to w sposób czytelny, klarowny, przykuwający uwagę uczestników 
- Metafory: wychodzenie poza schemat i przeformułowywanie myśli za pomocą metafory, która ułatwia uchwycenie treści, kojarzenie z własnym systemem znaczeń I zapamiętywanie
- Wzorce: organizowanie przestrzenne, struktura, role, myśli, interakcje w jaki sposób tworzyć własne wzorce i schematy dla różnych celów
- Synteza wizualna: jak uchwycić ogólną ideę i jak przedstawiać pomysły o wysokim poziomie ogólności
- Góra lodowa, kaktus I hipopotam: wizualne reprezentacje konfliktów
- Wizualne opowiadanie historii: historie docierają do nas poprzez obrazy - nauczymy się je tworzyć!
- Prezentacje pełne mocy: jak tworzyć prezentację, dzięki której będziesz widzialny/a i słyszalny/a a spotkanie będzie miało interaktywny charakter

Gdzie i kiedy:
Warszawa, 29-28 stycznia 2018, godz. 10.00-18.00
Uniwesytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny
numer sali i pozostałe szczegóły podamy mailowo przy zapisie

Koszt:

480 zł

Dla członków PTPP 440 zł

Materiały wliczone w cenę, ale - weź ze sobą swoje ulubione kredki, flamastry itp. jeśli takie posiadasz.
 


Informacje i zapisy:
e-mail: administracja@psychologia-procesu.org. pl

Wpłaty na konto:
Fundacja Studium Psychologii Procesu
25 1140 2004 0000 3102 7680 1004
Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 31.12.2017

Nie musisz umieć rysować !!! Każda osoba może się nauczyć facylitacji wizualnej 

PROGRAMY OTWARTE
Kalendarium Wydarzeń