Wojciech Pierga

Do świata psychoterapii trafiłem, szukając rozwiązań własnych problemów i lepszych sposobów na bycie w relacji. Zafascynowało mnie wtedy, jak skuteczna może być pomoc psychoterapeuty w tym obszarze. I do dziś – gdy jestem po drugiej stronie relacji terapeutycznej − obszar związków i relacji między ludźmi najbardziej mnie fascynuje – zarówno w świecie zewnętrznym, z naszymi partnerami, rodzicami, dziećmi, współpracownikami, jak i wewnętrznym, gdzie nieustannie trwa równie złożony spektakl różnych ról, poglądów i pomysłów, próbujących jakoś się ze sobą dogadać. Praktyka pokazuje też, że jest to jeden z najczęstszych tematów, w którym potrzebujemy wsparcia i pomocy – również terapeuty. Wciąż ucząc się, poszerzając i pogłębiając swoje widzenie różnorakich kwestii związanych z relacjami, szalenie lubię i doceniam możliwość towarzyszenia w przezwyciężaniu przeszkód oraz trudności, które wydają się czasami nie do przejścia.

Posiadam uprawnienia dyplomowanego psychoterapeuty Psychologii Zorientowanej na Proces (https://psychologia-procesu.org.pl/psychoterapeuci-certyfikowani). 

Jestem coachem i mentorem z akredytacją na poziomie Practitioner udzieloną przez EMCC (European Mentoring and Coaching Council, https://emccpoland.org/akredytowani-coachowie/).

Jestem absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz University of Westminster w Londynie. Od lat dziewięćdziesiątych prowadzę nieprzerwanie aktywną działalność w biznesie. Mam również duże doświadczenie i długą praktykę w pracy z ciałem, ruchem i seksualnością. Jako wieloletni uczestnik i doświadczony asystent na zaawansowanych warsztatach tantry oraz masażysta hawajskiej metody pracy z ciałem Lomi Lomi Nui niezwykle doceniam również dobry kontakt z własnym ciałem. Odczuwanie i czytanie jego sygnałów jest świetnym sposobem na lepsze poznawanie i rozumienie siebie oraz skuteczniejsze komunikowanie się z innymi.

Stale pracuję nad rozwojem swoich kwalifikacji oraz superwizuję swoją pracę.

W latach 2010-2020 należałem do zespołu Akademii Psychologii Zorientowanej na Proces. W latach 2011-2013 byłem członkiem Komisji Rewizyjnej PTPP, a w 2013-2016 skarbnikiem w Zarządzie PTPP. Obecnie od 2019 roku jestem wiceprezesem w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu.

Kontakt:

tel.: (+48) 602 57 52 57

wojtek@pierga.pl

Kalendarium Wydarzeń