Healing History – Uzdrawianie Historii  Warszawa
12-05-2018 - 14-05-2018

Healing History – Uzdrawianie Historii  Warszawa  12-14 maja 2018

Organizatorzy: Fundacja Studium Psychologii Procesu, Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu

 

Narody, wspólnoty etniczne i grupy wyznaniowe, podobnie jak osoby i relacje, potrzebują wsparcia i bezpiecznej przestrzeni do integracji ich historii, szczególnie związanej ze zbiorową traumą. Wielu z nas nosi w sobie przeżycia naszych przodków, ich często bardzo trudne doświadczenia, głęboko pochowane nie tylko w naszej pamięci, ale także w naszej nieświadomości i w ciałach.

 

W chwilach historycznych niepokojów i niepewności pojawia się tendencja by szukać bezpieczeństwa w ramach grupy: w tożsamości grupowej (narodowej, etnicznej) odnajdujemy oparcie i siłę. Jednak często tę siłę rozpoznaje się nie poprzez transformowanie własnych zranień, lecz poprzez kierowanie jej przeciw innym grupom. Jasny podział na swoich i obcych odsuwa wątpliwości i mobilizuje poczucie mocy. Historyczne traumy odżywają w uproszczonej potrzebie zemsty i zadośćuczynienia.

 

Celem naszych seminariów jest uzdrawianie zbiorowych traum - poprzez wspólną pracę nad przeżyciami i głębokie, otwierające spotkanie z innymi.  Pracujemy z doświadczeniami historycznymi i ich wpływem na nasze życie osobiste. Odkrywamy na czym polega Moc bez użycia przemocy i uczymy się konstruktywnego przechodzenia przez konflikty.

 

Zapraszamy osoby z różnych kultur i różnych krajów i tworzymy bezpieczną przestrzeń dla ujawnienia i transformowania emocji związanych z historią. W dużej mierze to właśnie nie usłyszane, zamrożone w ciałach i osobistych historiach emocje przyczyniają się do tego, że traumatyczne wydarzenia odtwarzają się zarówno na poziomie indywidualnym jak i globalnym.

 

Wykorzystując metody psychologii procesu odkrywamy zatrzymane, niedopełnione doświadczenia jednostkowe i zbiorowe. Dotykamy głębokich przeżyć, odkrywając ukrytą w nich mądrość i rozwojowy potencjał.

Więcej na temat cyklu Healing History:

http://www.processwork.edu/public-programs/self-paced-study/healing-history-certificate-program/

 

Psychologia Procesu

Praca z procesem jest interdyscyplinarnym podejściem do ludzkiego doświadczenia, opracowanym przez Arnolda i Amy Mindell oraz zespół nauczycieli. Zakorzeniona w psychologii jungowskiej, fizyce kwantowej i taoizmie, praca z procesem to holistyczna praktyka świadomości, która oferuje nowe zrozumienie i sposób pracy z doświadczeniami ciała, snami, symptomami fizycznymi i chorobowymi, relacjami  międzyludzkimi oraz konfliktami społecznymi.  Jedną z zasad pracy z procesem jest to, że cokolwiek dzieje się w danej chwili i może wydawać się kłopotliwe lub niepokojące - zawiera ziarno sensu i znaczenia dla tego procesu. Podczas takiej pracy ziarno rozwija się i może ujawnić swoje przesłanie 

Osoby prowadzące:
Gary Reiss (USA) i Bogna Szymkiewicz-Kowalska (Polska) oraz asystenci 

Dr Gary Reiss jest doktorem LCSW i certyfikowanym trenerem psychologii zorientowanej na proces. Gary prowadzi prywatną praktykę terapeutyczną w Eugene i Portland w Oregonie. Uczy psychologii zorientowanej na proces w Instytucie Pracy z Procesem w Portland i na całym świecie.  Posiada ponad 35 lat doświadczenia. Specjalizuje się w terapii rodzinnej, terapii seksualnej, pracy z pacjentami w śpiączce. Pracuje z konfliktami w newralgicznych miejscach na świecie, jest inicjatorem projektu „Healing History”. Opublikował 10 książek, w tym "The Dance of Sex", "Dreaming Money", "Families that Dream Together" oraz "Power of Love". 

Dr Bogna Szymkiewicz-Kowalska jest doktorem psychologii, pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW.  Jest certyfikowaną nauczycielką pracy z procesem i współzałożycielką Fundacji Studium Psychologii Procesu. Prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną i uczy psychologii procesu w Polsce a także w wielu innych krajach. Jest autorką książek „Zranione stany świadomości” oraz „Dlaczego tak trudno jest odejść. Narracje kobiet doświadczających przemocy”. 

 

 Najważniejsze informacje dotyczące organizacji i warunków uczestnictwa w Seminarium „Healing History”.

 

Seminarium organizowane jest przez Fundację Studium Psychologii Procesu oraz Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu. Jest kolejnym wydarzeniem z cyklu seminariów” Healing History”, które odbyły się już w wielu krajach świata na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat (również w Polsce, w Warszawie, w październiku 2012).

 

  • Zapisy

administracja@psychologia-procesu.org.pl

 

  • Opłaty

Koszt udziału w całym Seminarium wynosi 550 zł dla członków Polskiego Towarzystwa 

Psychologii Procesu oraz 580 zł dla pozostałych osób,  jeśli opłata wniesiona zostanie do 

31 marca 2018r. Po tym terminie cena wynosi 650 zł dla wszystkich uczestników z Polski.

 

Dla obcokrajowców ceny są zróżnicowane w zależności od strefy ekonomicznej, z której pochodzą:

dla mieszkańców Europy Środkowej i Bliskiego Wschodu jest to 130 Euro / 160 Euro;

Europy Zachodniej, Japonii, USA , Kanady i innych krajów wysoko rozwiniętych - 300/330 Euro.

Dla osób z krajów o najsłabszej  pozycji ekonomicznej -  przewidujemy możliwość starania się o stypendia.

 

  • Kontakt

W sprawach stypendiów, dotacji i wszelkich innych prosimy o kontakt do organizatorów, pod adresem:
healinghistorypl@gmail.com

 

Serdecznie zapraszamy osoby pragnące wspomóc zbieranie środków na stypendia o wpłaty na konto PTPP, nr rachunku: 70 1140 2004 0000 3902 7572 5624

   

  • Termin

12 – 14 maja 2018 r. (sobota, niedziela, poniedziałek)

 

 

  • Miejsce

 Warszawa, Studio Bank, ul. Daniłowiczowska 18B

 

 

 Ważna informacja dla studentów Fundacji Studium Psychologii Procesu: udział w Seminarium  zalicza obowiązkowe seminarium Worldworkowe ( 24 godz.) w ramach koniecznych wymagań do egzaminów.
   Językiem podstawowym seminarium jest angielski;  części wykładowe będą tłumaczone na język polski, części ćwiczeniowe i procesy grupowe będą przebiegały ze wsparciem językowym w miarę możliwości . https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

Zdjęcie: Sue Milner

Kalendarium Wydarzeń