KURS ROCZNY PSYCHOLOGII PROCESU - XX EDYCJA
15-10-2024

ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ - XX EDYCJĘ KURSU ROCZNEGO PSYCHOLOGII PROCESU

Warszawa: październik 2024 - czerwiec 2025

Gdynia: październik 2024 - czerwiec 2025

* * * *


Roczny kurs psychologii zorientowanej na proces jest przeznaczony dla studentów kierunków psychologicznych, psychologów, pedagogów, psychoterapeutów chcących podnieść swoje kompetencje zawodowe, oraz osób pracujących z ludźmi. Zapraszamy również nieprofesjonalistów zainteresowanych własnym rozwojem. Kurs składa się z 9 warsztatów weekendowych. Zajęcia warsztatowe prowadzone w ramach kursu pozwalają nabrać orientacji w metodach stosowanych w pracy z procesem, a także dają możliwość intensywnej pracy nad sobą i pozwalają zobaczyć kierunki własnego rozwoju. Mogą również służyć jako baza, którą osoby zainteresowane intensywniejszym studiowaniem mogą uzupełniać dodatkowymi zajęciami.

Kurs kończy się uzyskaniem zaświadczenia i może stanowić element programu szkoleniowego Fundacji Studium Psychologii Procesu.
Program szkoleniowy spełnia standardy Polskiej Rady Psychoterapii.


Zajęcia obejmują następujące obszary pracy z procesem:
* podstawy teoretyczne i filozoficzne psychologii zorientowanej na proces,
* praca z ciałem i symptomami,
* praca ze snami,
* praca z relacjami międzyludzkimi,
* odmienne i ekstremalne stany świadomości,
* uzależnienia,
* praca z krytykiem wewnętrznym,
* praca z dużymi grupami i światem,
* rozwiązywanie konfliktów,
* umiejętności komunikacyjne.

Nie przewidujemy możliwości udziału w pojedynczych, wybranych zajęciach i przyjmujemy jedynie deklaracje udziału w całym cyklu szkoleniowym, o czym stanowi zapisanie się na Kurs. Nieobecność nie zwalnia z opłaty za zajęcia.

 

Osoby prowadzące:

dyplomowani terapeuci PTPP i IAPOP, dr Bogna Szymkiewicz, Hanna Wieloch, Jolanta Podraza, Wojciech Wojnarowicz, Wojciech Pierga, dr Maciej Popławski i inni.

 

Terminy:

Warsztaty weekendowe odbywają się w soboty godz. 10:00 - 18:00, niedziele godz. 10:00 - 16:00. 

Terminy zjazdów Warszawa: 19-20.10, 16-17.11, 14-15.12, 11-12.01, 22-23.02, 22-23.03, 12-13.04, 17-18.05, 28-29.06

Gdynia: 5-6.10, 9-10.11, 7-8.12, 18-19.01, 15-16.02, 15-16.03, 12-13.04, 17-18.05, 7-8.06

Warsztaty odbywają się z zasady w trybie stacjonarnym, wyjątek mogą stanowić sytuacje związana z epidemią, wtedy przewidujemy możliwość zajęć w formie on-line.


Cena: 

 6300 zł - płatna w czterech ratach: 900 zł w momencie zapisu, 2900 zł - do 1 października 2024, 1400 zł - do 1 grudnia 2024, 1100 zł  - do 15 stycznia 2025

UWAGA ! Wpłata do 31 maja 2024 dwóch pierwszych rat umożliwia skorzystanie ze zniżki - 250zł, na całość szkolenia (6050 zł). Wpłata do 31 lipca 2024 dwóch pierwszych rat umożliwia skorzystanie ze zniżki - 150zł, na całość szkolenia (6150 zł).

Zapisy i informacje + ankieta o której wypełnienie prosimy w momencie zapisu/wpłaty (plik do pobrania na dole strony)
administracja@psychologia-procesu.pl, oraz tel.  504 422 124

https://www.facebook.com/PsychologiaProcesuPTPP

Zapraszamy na  spotkania informacyjne,  w Gdyni i w Warszawie -. Chętnych do udziału prosimy o kontakt z administracją i wypełnienie ankiety.


ZAPRASZAMY!

 

Pierwsza rata w wysokości 900 zł stanowi opłatę administracyjną związaną z organizacją kursu i nie podlega zwrotowi.

 

 

KURS WPROWADZAJĄCY

 

 

Czym jest psychologia procesu

 

Psychologia procesu jest koncepcją teoretyczną i metodą pracy, stworzoną przez Arnolda Mindella i jego współpracowników. Jako teoria w precyzyjny sposób opisuje przepływ doświadczenia: dynamikę tego, w jaki sposób definiujemy siebie i to co nam się przydarza. Jako metoda, pomaga odkrywać nieświadome aspekty doświadczenia ukryte w naszych snach, w ciele, w problemach relacyjnych, w sygnałach, z których nie zdajemy sobie sprawy. Pomaga w ujawnianiu i rozwiązywaniu wewnętrznych (i zewnętrznych) konfliktów tak, by wspierać korzystanie z istniejącego potencjału – jednostki, pary, rodziny czy grupy.

Psychologia procesu nie posługuje się z góry przyjętymi wzorcami, do których należy się dostosować, ale pomaga w odkrywaniu tego, co jest potrzebne i właściwe dla każdego i każdej z nas.

 

 

Zajęcia wprowadzające

Pierwsze zajęcia to wprowadzenie do psychologii procesu. Przedstawiamy podstawy koncepcji, jej źródła i główne pojęcia. Uczymy się patrzeć na siebie w kategoriach przepływu doświadczenia – ciągłych zmian i powtarzalnych wzorców. Przedstawiamy koncepcję pierwotnego i wtórnego procesu: proces pierwotny to nasza aktualna tożsamość, to z czym się identyfikujemy w swoim doświadczeniu. Proces wtórny to wszystko to, co przykuwa naszą uwagę, ale pojawia się poza naszą tożsamością, to co się przydarza: pociąga, fascynuje, zakłóca, boli, przeszkadza – a jednocześnie jest potencjalnie źródłem ważnych informacji i rozwoju. Uczymy się uważności, obserwowania sygnałów i nieoceniania tego, co się pojawia w doświadczeniu.

 

 

 

Praca ze snami

 

Sny fascynują ludzi od wieków. Od czasów Freuda psychologia pomaga w rozumieniu znaczenia snów. Praca z procesem zakorzeniona jest w psychologii analitycznej C.G. Junga, w której sny zajmują bardzo ważne miejsce - jako podstawowe źródło informacji, jakie chce nam przekazać nieświadomość. Psychologia procesu korzysta z jungowskich metod pracy ze snami, a także proponuje własne techniki. Zajęcia warsztatowe obejmują poznawanie szyfru, jakiego używają marzenia senne by ukryć, a jednocześnie przekazać ważne informacje. Dowiadujemy się też, w jaki sposób zanurzyć się w „proces śnienia” i uchwycić ukryte znaczenia od środka, poprzez własne doświadczenie.

 

 

Praca z ciałem i symptomami fizycznymi

 

Psychologia procesu proponuje specyficzne metody pracy z ciałem, w tym z symptomami fizycznymi.

Nie jest metodą leczenia - ten aspekt pozostawia medycynie klasycznej i innym, alternatywnym podejściom do zdrowia i choroby. Z punkty widzenia psychologii procesu każda dolegliwość, poza tym, że wymaga odpowiedniego leczenia, niesie w sobie potencjalnie ważną informację. Ciało „mówi” swoim własnym językiem, przekazując informacje dotyczące marginalizowanych aspektów naszej osobowości, wypartych wspomnień i potrzebnych, niewykorzystanych energii. W czasie warsztatów poznajemy podstawowe założenia i techniki pracy z symptomami fizycznymi.

 

 

 

 

Praca z relacjami

 

W czasie kursu zajmujemy się także pracą z relacjami. Kontakty z ludźmi, szczególnie te bliskie, bywają źródłem zarówno głębokiego poczucia spełnienia, jak i wielkich cierpień.  W innych osobach przeglądamy się jak w lustrach, widząc w nich swoje własne wady, ale także potencjał, którego nie mamy odwagi dostrzec w sobie. W tym sensie relacje niosą ważne wskazówki dotyczące własnego „cienia” i własnych możliwości – uczymy się, w jaki sposób korzystać pełniej z tego, czym możemy się stać i w jaki sposób transformować to, co na pierwszy rzut oka wydaje się być negatywne. Przyglądamy się też wzajemnym interakcjom: komunikacja między ludźmi pełna jest tajemnic – sygnałów niosących nowe informacje i zaklętych wzorców, które utrudniają porozumienie. W czasie warsztatów uczymy się je odkrywać i zmieniać.  Poznajemy też metody pracy z konfliktami i innymi trudnymi sytuacjami w relacjach.

Zatrzymujemy się uważnie przy doświadczeniach traumatycznych, przedstawiając metody pracy do zastosowania w odpowiednim miejscu i czasie.

 

 

Krytyk wewnętrzny

 

Ważnym elementem codziennego funkcjonowania jest relacja z tzw. „wewnętrznym krytykiem”. Krytyk wewnętrzny reprezentuje postawy wobec takich własnych zachowań i doświadczeń, które oceniamy negatywnie. Krytyk może być mobilizującym głosem, może mieć „dobre intencje” lecz działać w trudny do przyjęcia sposób, lub być skrajnie niszczącą siłą, która blokuje nas w rozwoju i przed którą potrzebujemy się obronić. W czasie warsztatów uczymy się, jak radzić sobie z negatywnymi aspektami wewnętrznego krytyka i jak docierać do potencjalnie przydatnych rad i energii.

 

 

 

 

Odmienne stany świadomości

Psychologia procesu zajmuje się również doświadczeniami innych niż „normalne” stanów świadomości. Pokazuje w jaki sposób całe spektrum różnych stanów, od głębokiej medytacji, poprzez codzienne, drobne transy, nastroje czy emocje, aż do wywołujących cierpienie stanów psychotycznych, stanowi element ludzkiej kondycji. Uczymy się jak być w lepszym kontakcie ze sobą nawet w zmienionych stanach świadomości, sprawdzamy do czego mogą być potrzebne a także - w jaki sposób nawiązywać kontakt z osobami, z którymi zwykły kontakt z powodu ich stanu świadomości jest utrudniony lub niemożliwy.

 

 

 

Tendencje do uzależnień

 

Potrzeba przeżywania innych stanów świadomości jest jednym z czynników skłaniających do próbowania rozmaitych używek lub powtarzania czynności, które, tworząc nawyki, wymykają się spod kontroli. Stąd niewielki krok dzieli od uzależnień – choć oczywiście ich przyczyny są znacznie bardziej złożone i wielowymiarowe.  Psychologia procesu nie zajmuje się leczeniem uzależnień, może jednak pomagać w odkryciu tego, czego nieświadomie szukamy w mniej lub bardziej toksycznych substancjach lub wzorcach zachowania. Na warsztatach nie zajmujemy się poważnymi uzależnieniami, ale uczymy się lepiej rozumieć i odkrywać to, czemu służą nasze tendencje do uzależnień – takie jak np. nadmiarowe picie kawy, słodycze, trochę za częste zakupy, za długie i niekontrolowane przeglądanie Internetu itp.

 

Praca ze światem

Psychologia procesu nie ogranicza się do pracy z jednostką i parą. Proponuje specyficzne techniki pracy z grupą, pozwalające zobaczyć ich nieświadome aspekty. Bierze pod uwagę fakt, że jako jednostki żyjemy w określonym świecie pełnym politycznych i społecznych problemów. W ramach kursu przedstawiamy podstawy tzw. „pracy ze światem” (Worldwork).  Zajmujemy się między innymi tym, w jaki sposób społeczne napięcia pomiędzy mniejszościami a większością, różnice rang i pozycji, przywileje i uprzedzenia wpływają na nasze codzienne funkcjonowanie.

 

 

#

Kurs prowadzony jest w grupach liczących od kilku do dwudziestu kilku osób. Organizujemy Kurs Roczny, składający się z 9 weekendowych warsztatów (od października do czerwca, po jednym warsztacie w miesiącu), .

Zajęcia obejmują elementy teorii i pracę poprzez własne doświadczenie: ćwiczenia w parach lub małych grupach. Prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli, posiadających uprawnienia psychoterapeutyczne i trenerskie potwierdzone certyfikatem Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu oraz International Association of Process Oriented Psychology.

 

Rysunki: Bogna Szymkiewicz

Pliki do pobrania

Kalendarium Wydarzeń