Aktualny program

PROGRAM SZKOLENIOWY

Fundacji Studium Psychologii Procesu

 

Elementy programu

 

Program szkoleniowy SPP obejmuje cztery obszary:

 1. Szkolenie
 2. Praca nad sobą
 3. Superwizja
 4. Staże / praktyki

 

W tabelce przedstawione są wymagania godzinowe dotyczące każdego z obszarów w poszczególnych etapach. Godziny zajęć zaliczanych na wcześniejszych etapach studiów wliczają się do całości szkolenia.

 

 

SZKOLENIE

 

 SZKOLENIE

  obowiązko       POP

 SZKOLENIE

- fakultat.

    POP

   WARSZT.

   rozwojowe

    II FAZA

WORLD-

WORK

 PROCESY  GRUP.

  SZKOLENIE

    ogólne

 psychoterap.

      KURS   WPROWADZ.

   120/126

 

 

 

 

 

                                                                       Zapisy do Studium

       FAZA I

      120h

                    30h

 

        -

       6h

        90h

 FAZA II ETAP A

      135 h

       20 h

           -

        -

       8h

           -

 FAZA II ETAP B

          -

       60 h

           -

     25h

       6h

-

       Razem

 

       375h

                      110h

     25h

      20h

         90h

                                              530h

         90h

 

 

PRACA NAD SOBĄ

 

        TERAPIA 

ze stud. II Fazy/ inna szk.

      TERAPIA

z dyplomow.

Terap.

        SESJE

z Komit. Studiów

   SPOTKANIA

w peer grupach

  NOTATNIK

pracy własnej

      FAZA I

              35

          35 h

    2x2 rocznie

  1 x 2miesiące

  Na bieżąco

 FAZA II ETAP  A

                -

          45h

    2x2 rocznie

  1 x 2miesiące

  Na bieżąco

 FAZA II ETAP    B

                _

          25h

    2x2 rocznie

  1 x 2miesiące

  Na bieżąco

     Razem

             35h

         105h

  Minimum 20h

 

 

                          140h

20h

 

 

 

 

SUPERWIZJE

 

        Superwizja

          grupowa

    Superwizja

   indywidualna

   FAZA I

             15 h

          3 h

   FAZA II  ETAP A

             60 h

         20 h

   FAZA II ETAP B

             75 h

         32 h

  Razem

            150h

         55h

 

 

PRAKTYKA / STAŻE

 

         STAŻE

  PRACA Z KLIENTEM

  PROWADZENIE

  WARSZTATÓW

 PROWADZENIE    PROC.  GRUPOWYCH

        FAZA I

           60 h

                   -

             -

              -

  FAZA II ETAP A

           60 h

          120 h

                50 h

          18 h

            2h

  FAZA II ETAP B

          120 h

               200 h

          60 h

           10h

       Razem

          360h

               250h

                             90h

 

 

Szkolenie

 

Część szkoleniowa programu Studium Psychologii Procesu obejmuje wymienione niżej zagadnienia. Student/ka obowiązana jest do zaliczenia wszystkich tematów obowiązkowych oraz odpowiedniej ilości godzin fakultatywnych.

Zajęcia przewidziane dla danego roku odbywają się pod warunkiem zebrania się wystarczającej grupy, w innym wypadku studen/tka planuje indywidualny tok studiowania ze swoim Komitetem Studiów.

 

Warunki wstępne:

 1. Ukończenie Kursu Rocznego lub Kursu Intensywnego w zakresie Psychologii Procesu
 2. Rozmowa kwalifikacyjna: ocena gotowości kandydata/tki do podjęcia szkolenia w psychoterapii.

(Godziny zajęć z kursu rocznego / intensywnego wliczają się w całości do godzin studiowania o ile przyjęcie do szkoły następuje bezpośrednio po kursie; w innych przypadkach – ilość godzin do zaliczenia do uzgodnienia z Komitetem Studiów).

 

FAZA 1

Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy z procesem. Podstawowe umiejętności psychoterapeutyczne. Praca z procesem jako metateoria

Minimum 2 lata - zajęcia przewidziane dla lat S i P odbywają się co drugi rok, naprzemiennie

 

Szkolenie obowiązkowe

 

Rok S: Struktura i dynamika procesu.  Diagnoza, przepływ, rozwój

Podstawowe zagadnienia: Rozumienie i rozpoznawanie struktury procesów, z uwzględnieniem aspektów intrapsychicznych, relacyjnych i społecznych. Rozpoznawanie zjawisk blokujących przepływ doświadczenia. Rozwijanie umiejętności dotyczących metod i technik pracy z terapeutycznej.

 

 • Diagnoza procesowa 15h
 • Społeczne i kulturowe aspekty psychoterapii 15h
 • Psychopatologia i praca z procesem 15h
 • Praca z progiem, mechanizmy obronne 15h
 • Praca z ruchem 15h
 • Etyka 15h
 • Problematyka osobowości, rozwoju i podstawy diagnozy psychologicznej 15h

 

Rok P: Psychologia procesu w kontekście innych koncepcji

Podstawowe zagadnienia: Rozumienie psychologii procesu w kontekście innych koncepcji terapeutycznych. Rozwijanie umiejętności związanych z pracą w oparciu o doświadczenie i w oparciu o informacje. Znaczenie samoświadomości w pracy terapeuty. Praca indywidualna a praca w grupie.  

 

 • Podstawowe umiejętności terapeutyczne 15h
 • Praca wewnętrzna 15h
 • Podstawy pracy z grupą 15h
 • Kierunki psychoterapii – psychologia analityczne C.G.Junga 15h
 • Kierunki psychoterapii – współczesne podejścia terapeutyczne 15h
 • Psychopatologia ogólna 15h
 • Metaumiejętności 15h

 

Szkolenie fakultatywne

1. Warsztaty fakultatywne – 30 h

2. Udział w procesach grupowych – 6h

 

Ukończenie I Fazy

- Dopuszczenie do egzaminów po spełnieniu wszystkich wymagań i uzyskaniu rekomendacji

- Egzaminy I Fazy – patrz Regulamin i Zasady studiowania

- Zdane egzaminy są podstawą zaświadczenia o ukończeniu I Fazy, uprawniającego do pracy terapeutycznej pod superwizją w trakcie szkolenia

- Dla osób w trakcie egzaminów – możliwy rok Y – warsztaty fakultatywne i superwizyjne

 

FAZA 2, Etap A

Szkolenie oraz terapeutyczna praktyka szkoleniowa

Minimum 2 lata, zajęcia przewidziane dla lat F i P2 odbywają się naprzemiennie

 

Szkolenie obowiązkowe

 

Rok P2:. Praca z procesem w codziennej praktyce terapeutycznej: sny, symptomy, problemy kliniczne

Podstawowe zagadnienia: Poszerzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych w codziennej praktyce psychoterapeutycznej. Rozumienie problemów klientów w kategoriach rozwijających się procesów. Specyfika technik i metod pracy w zależności od potrzeb, faz, problemów i gotowości klientów.

 

 • Praca ze snami 15h
 • Praca z symptomami fizycznymi 15h
 • Trauma i nadużycia 15h
 • Długofalowe procesy w terapii i relacja terapeutyczna 15h
 • Odmienne i ekstremalne stany świadomości ( w tym: lęki, depresje, dysocjacje) 15h

 

Rok F: Facylitacja i rozwiązywanie konfliktów. Praca z relacjami. Praca z grupą.

Podstawowe zagadnienie: Rozumienie zjawisk dziejących się pomiędzy osobami: komunikacja, konflikty, zjawiska grupowe. Umiejętności potrzebne w pracy z konfliktami i różnorodnością

 

 • Praca z relacjami. Praca z parą. 15h
 • Facylitacja procesów grupowych 15h
 • Praca z konfliktami 15h
 • Praca wewnętrzna 15h

 

Szkolenie fakultatywne

 1. Warsztaty fakultatywne – 20h
 2. Udział w procesach grupowych – 8h

 

Ukończenie Etapu A II Fazy

- Po spełnieniu wszystkich wymagań i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji student/ka uzyskuje prawo do prowadzenia terapii szkoleniowej ze studentami I Fazy oraz udziału w Komitetach Studiów

 

 

FAZA 2, Etap B – minimum 1 rok

Praktyka szkoleniowa, rozwój, szkolenia fakultatywne.

 

Szkolenie obowiązkowe

- Seminarium Worldworkowe – minimum 25 h

 

Szkolenie fakultatywne

 1. Warsztaty fakultatywne - 60 h
 2. Udział w procesach grupowych – 6h

 

Ukończenie Etapu B II Fazy

- Po wypełnieniu wszystkich wymagań i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji student/ka zostaje dopuszczony/a do tzw. seminarium bramkowego, w czasie którego pracuje na środku z klientem. Pozytywne przejście seminarium bramkowego kończy naukę w Studium i daje prawo do samodzielnej praktyki pod superwizją.