WRAŻENIA UCZESTNIKÓW

The issues we struggled with were very important, but for me personally the most valuable was the experience of being in a community of people who care, are open to diversity, enjoy processwork and share ideals of deep democracy. This is my tribe, and that is deeply empowering and fuelling my vision. Thank you all who were a part of this great experience.

Problemy, które poruszaliśmy na Worldworku były bardzo ważne, ale dla mnie osobiście najbardziej wartościowym było przebywanie w społeczności ludzi, którym zależy na zmianie, którzy są otwarci na różnorodność, lubią pracę z procesem i cenią ideały głębokiej demokracji. Poczułam, że to jest moje plemię, a poczucie to dodaje energii moim pomysłom i wizjom. Dziękuję wszystkim, którzy byli częścią tego doświadczenia.

Asia