warsztaty otwarte

RYSOWANIE PROCESU -
WARSZTAT FACYLITACJI WIZUALNEJ 
z Melanią Bigi i Sergi Barrientosem
27-28 stycznia 2018Co to jest facylitacja wizualna?

Facylitacja wizualna to zestaw technik umożliwiających tworzenie form wizualnych (obrazów, map i innych form graficznych) w celu lepszego rozumienia, analizy i przekazu pomysłów, idei I znaczeń - podczas spotkań grupowych, sesji indywidualnych, a także - we własnych notatkach. 
Narzędzia wizualne mogę być wykorzystywane podczas zebrań, szkoleń I spotkań grupowych w celu poszukiwania twórczych rozwiązań, uzgadniania znaczeń, koncentrowania uwagi I wspierania procesu uczenia się. 

Najbardziej znane techniki facylitacji wizualnej to Zapis graficzny, polegający na tym, że facylitator przedstawia treści I przebieg dziejącego się w grupie procesu na flipczartach lub innych dostępnych środkach. Inną techniką są Szkicowe notatki, dzięki którym możemy zapisywać I zapamiętywać główne treści przy użyciu słów I symboli. Wzorce wizualne pomagają grupie w korzystaniu z jej twórczego potencjału. 

Dla kogo

Facylitacja wizualna jest dla:
- trenerów, facylitatorów, mediatorów prowadzących wszelkiego rodzaju zebrania, procesy grupowe, spotkania i sesje 
- nauczycieli, trenerów, wykładowców, którzy chcą w bardziej czytelny sposób przedstawiać proponowane treści I motywować uczestników do aktywnego udziały w szkoleniach
- grup, które wspólnie wypracowują pomysły, strategie i rozwiązania
- osób przygotowujących prezentacje dotyczące projektów, produktów, pomysłów, koncepcji
- terapeutów, coachów, wychowawców, którzy chcieliby nauczyć się w jaki sposób czynić niewidzialne widzialnym i przedstawiać swoim klientom doświadczenia i pomysły w czytelnej, wizualnej formie
- wszystkich tych, którzy chcą w sposób czytelny organizować swoje myśli 

Co będziemy robić

W czasie warsztatu teoria, koncepcje i przedstawiane przez nas przykłady przeplatać się będą z ćwiczeniami i zadaniami dla uczestników, będziemy się uczyć przez doświadczenie i eksperymentowanie. Każda z osób będzie miała okazję znaleźć własny styl pracy i uczyć się wykorzystwania poznawanych technik do własnych projektów i zadań. 


Treści

- Wykorzystanie liter i symboli jako elementów facylitacji wizualnej: jak robić to w sposób czytelny, klarowny, przykuwający uwagę uczestników 
- Metafory: wychodzenie poza schemat i przeformułowywanie myśli za pomocą metafory, która ułatwia uchwycenie treści, kojarzenie z własnym systemem znaczeń I zapamiętywanie
- Wzorce: organizowanie przestrzenne, struktura, role, myśli, interakcje w jaki sposób tworzyć własne wzorce i schematy dla różnych celów
- Synteza wizualna: jak uchwycić ogólną ideę i jak przedstawiać pomysły o wysokim poziomie ogólności
- Góra lodowa, kaktus I hipopotam: wizualne reprezentacje konfliktów
- Wizualne opowiadanie historii: historie docierają do nas poprzez obrazy - nauczymy się je tworzyć!
- Prezentacje pełne mocy: jak tworzyć prezentację, dzięki której będziesz widzialny/a i słyszalny/a a spotkanie będzie miało interaktywny charakter

Gdzie i kiedy:
Warszawa, 29-28 stycznia 2018, godz. 10.00-18.00
Uniwesytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny
numer sali i pozostałe szczegóły podamy mailowo przy zapisie

Koszt:

480 zł

Dla członków PTPP 440 zł

Materiały wliczone w cenę, ale - weź ze sobą swoje ulubione kredki, flamastry itp. jeśli takie posiadasz.
 


Informacje i zapisy:
e-mail: administracja@psychologia-procesu.org. pl

Wpłaty na konto:
Fundacja Studium Psychologii Procesu
25 1140 2004 0000 3102 7680 1004
Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 31.12.2017

Nie musisz umieć rysować !!! Każda osoba może się nauczyć facylitacji wizualnej