misja i cele

Misja

Budowanie i wspieranie standardów zawodowych i etycznych w działalności terapeutów i facylitatorów pracujących metodami Psychologii Procesu.

Praca na rzecz świata bogatego różnorodnością i otwartego na dialog społeczny, wolnego od wszelkich form przemocy i dyskryminacji przy pomocy metod i narzędzi psychologii procesu.

 

Celem działania FundacjiSPP jest:

            

a.         Praktyczne zastosowanie metod Psychologii Procesu w pomocy psychologicznej, rozumianej jako popieranie i stwarzanie warunków dla całościowego rozwoju człowieka,

b.         Wykorzystanie metod Psychologii Procesu w działaniach społecznych, facylitacji, rozwiązywaniu konfliktów,

c.         Poszukiwanie nowych obszarów zastosowania idei i metod Psychologii Procesu w obrębie życia społecznego,

d.         Rozwijanie, nauczanie i popularyzowanie idei i metod Psychologii Procesu,

e.         Przeciwdziałanie dyskryminacji wobec grup marginalizowanych;

f.         Praca na rzecz społeczeństwa otwartego na różnorodność

g.         Wspieranie zmian świadomościowych na poziomie jednostkowym i społecznym.