AKREDYTACJA

FundacjaSPP posiada Akredytację PTPP do prowadzenia Całościowego Szkolenia w Psychoterapii.

Celem szkolenia jest wszechstronne przygotowanie do pracy terapeutycznej i facylitacji procesów grupowych w oparciu o teorię i metody psychologii procesu.

Program spełnia standardy ustalane przez Polską Radę Psychoterapii (www.prp.org.pl) oraz Radę Szkoleniową IAPOP (International Association of Process Oriented Psychology http://www.iapop.com )

Kalendarium Wydarzeń